You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes http://evazonai.lt internetinėje parduotuvėje (toliau evazonai.lt).

Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie e-parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Sutartis tarp Jūsų ir evazonai.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje sukuriate savo paskyrą, pildote pirkėjo registracijos informaciją, pažymite varnele “Sutinku su sąlygomis” ir paspaudžiate mygtuką "Tęsti".

1.2. Sutartis tarp Jūsų ir evazonai.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką “Formuoti užsakymą” ir kitame lange Jūsų prašoma prisijungti prie pirkėjo sistemos.

2. Pirkėjo įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už užsakytas prekes. Savo užsakymus Pirkėjas gali nemokamai redaguoti arba atšaukti iki apmokėjimo už užsakytas prekes.

2.2. Registracijos formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, evazonai.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

2.5. Neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

3. Pardavėjo teisės

3.1. PArdavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

3.2. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

3.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuve.

3.4. Jei Pirkėjas ilgą laiką nesinaudoja e-parduotuvės paslaugomis, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta.

3.5. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, evazonai.lt mano, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžintiPirkėjui  sumokėtus pinigus per 72 valandas.

4.4. Visapusiškai gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5. Apmokėjimas už prekes

Šiuo metu atsiskaityti už prekes galima:

*Mokėjimo iniciavimo paslauga užsakymo metu (Paysera)


* Banko pavedimu
L. Lukoševičienės I.Į.
Įm. k.: 124334956

AB SEB bakas
b.k.: 70440
A/s: LT68 7044 0600 0168 7450

* Grynaisiais pinigais

Atsiskaityti už prekes grynaisias pinigais atsiskaityti galima atsiimant prekes iš sandėlio (tokiu atveju būtina susisiekti nurodytais kontaktais)

6. Prekių pristatymas

6.1.Prekės yra pristatomos per 1-5 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo. Prekes Pirkėjo nurodytu adresu pristato siuntų tarnybos kurjeriai, arba, pagal atskirą susitarimą, prekės gali būti pristatomos įmonės nuosavu transportu.

6.2 Prekes Pirkėjo pageidavimu galima atsiimti evazonai.lt sandėlyje Dariaus ir Girėno g. 149, Vilnius. Pirkėjui atsiimant prekes pačiam, pristatymo mokestis netaikomas. Norint atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimant prekes, reikia turėti tikslią pinigų sumą.

6.3 Užsakymams su pristatymu Lietuvos respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją), kurių bendra suma yra lygi arba viršija 50 EUR su PVM, pristatymo mokestis netaikomas.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

7.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, evazonai.lt ar e-parduotuvės atstovas pasilieka teisę grąžinamos prekės nepriimti.

7.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

7.4. Prekes Pirkėjas grąžina savo sąskaita, nebent būtų sutarta kitaip.

7.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, evazonai.lt įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir įvertinus defektus bei galimybes ją sutaisyti; jei nėra galimybės pašalinti defektą, ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai evazonai.lt neturi analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėta pinigų suma.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, evazonai.lt neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Jei evazonai.lt e-parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, evazonai.lt nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, evazonai.lt kitų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9. Informacijos siuntimas

9.1. evazonai.lt visus pranešimus susijusius su prekių įsigijimu, akcijomis ir naujienomis svetainėje siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu, nurodytu skyrelyje " kontaktai"

10. Asmens duomenų apsauga

10.1. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

10.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami tik Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

10.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

10.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

10.5. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie evazonai.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, privalo kaip galima greičiau informuoti Pardavėją, kad būtų išvengta nuostolių. Kliento arba Pardavėjo iniciatyva turi būti pakeisti prisijungimo duomenys.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1.Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registracijos vietą.